Varför print?

Att hitta den perfekta mediemixen

Det råder ingen tvekan om att dagens värld definieras av information. Oavsett om det handlar om nyheter, åsikter, intervjuer eller reklam, vare sig det är skrivet, uttalat eller filmat, så är det information (och content) som ger våra liv riktning och struktur. Medier styr våra liv och vi har själva blivit medier. Tidskrifter, tidningar, teve, internet, mobilt och sociala medier har alla blivit viktiga komponenter i vilken reklamkampanj som helst.

Vi lyfter fram sex olika typer av tryckta medier för varumärken: annonser i tidningar och tidskrifter, adresserad direktreklam, kundtidningar, oadresserad direktreklam och kataloger. De här printkanalerna anses vara de viktigaste för varumärken.

Nu när det finns ett brett utbud av teknik- och (print)kanaler till förfogande, hur kan marknads-, medie- och reklamfolk se till att de får maximal räckvidd, exponering, ROI, kontakter och engagemang för sina marknadsföringsutgifter?

Kort sagt: vad är den mest effektiva reklammediemixen för varumärken inom produkter och tjänster?

 

Print = den sinnrika medieupplevelsen

Den kanske viktigaste fördelen med tryckta medier är fysikaliteten. Bland orsakerna som nämns till att många människor föredrar tryck är känslan av papperet. Håller man ett papper i sina händer upplevs innehållet som verkligt, att den existerar. Ett tryckt medium är unik i sin förmåga att utlösa en rad sinnesförnimmelser, som känslan av papper, lukten av bläck eller av en tillsatt doft.
Papper kan ätas eller lyssnas på (när ett chip har tillsatts). Det kan ändra färg vid upphettning eller om det hålls upp framför ett ljus. En annons kan kännas grov som sand eller mjuk som silke.
Allt detta bidrar till den sinnrika upplevelsen av reklamen. Att utlösa flera sinnen ökar effekten av tryckt reklam. I boken Brand Sense skriver Martin Lindstrom att när varumärken tilltalar mer än tre sinnen ökar reklameffekten med 70 procent.

    

 

 

 

 

 

 

Se prints kraft i alla kanaler

På många sätt är tryckmediet perfekt för marknadsföring. Det finns i både stora och små upplagor, det är lättillgängligt och engagerande, mångsidigt och kreativt.
Var och en av de sex printkanalerna har sin egen unika kvalitet och roll i sina läsares liv.
Tidningar närmar sig sina läsare genom att utbilda och informera med trovärdighet och förtroende, medan konsument- och kundtidningar skapar engagemang genom underhållande innehåll. Direktreklam har en förmåga att få tillgång till människors hem och lever för att leverera ett riktat säljbudskap, medan oadresserad direktreklam har en avundsvärd räckvidd och ROI. Kataloger slutligen ger inspiration till konsumenter innan de pekar dem vidare till nätet för att göra inköp. 
Varje kanal fyller en viktig marknadsföringsroll på egen hand. I kombination med andra medier är de en effektiv kraft för vilken kampanj eller vilket varumärke som helst.

Skapa engagemang hos målgruppen

Engagemang är nyckeln till all framgångsrik marknadsföring. Att locka till sig kunden med ett uppseendeväckande innehåll innan man belönar hen med ett värdefullt erbjudande eller en tjänst. Tryckta medier är en pålitlig källa till nyheter och annan information och konsumenterna tar sig tid att läsa en broschyr, en tidning eller en kundtidning.  
Print ger plats för mängder av typer av innehåll, nyheter, information, utbildning, inspiration, specialerbjudanden och underhållning, vilka alla bidrar till att skapa ett engagemang mellan läsaren och de annonserande varumärkena.
I själva verket är reklamen en lika stor del av läsupplevelsen som det redaktionella innehållet och tidskrifter och tidningar kan ge en varumärkeskampanj rätt sammanhang.

    

 

 

 

Gräv djupare med print

Den senaste neurologiska forskningen har identifierat skillnader på hur människor hanterar information i tryck och på skärm. Dessa studier visar att de som läser tryckt information behåller sin förmåga att läsa längre artiklar eftersom print inte upplevs som lika distraherande. Läsarna ger innehållet sin fulla uppmärksamhet. Den här förmågan – som kallas djupläsning – odlar också djupt tänkande.
Avsaknaden av distraktioner i tryckta texter gör att läsaren kan bli helt uppslukad av en längre artikel i en tidning eller en tidskrift. Djupläsning handlar även om en artikels ”topologi”; läsare använder artikelns struktur, bilder, rubriker och undertexter för att navigera igenom innehållet. Strukturen hjälper dem att lättare återvända till vissa delar i artikeln och minnas innehållet bättre.

   

Integrera papper och pixlar

Konsumentens liv levs allt oftare online. Sociala medier beskriver vad de gör, Google hjälper dem att hitta det de söker, på Youtube tittar de på de senaste videorna och på webbplatser som CDON köper de sina önskeprodukter. Papper är idag ett perfekt sätt att flytta läsare online för att besöka en annonsörs webbplats eller Facebooksida. Med QR-koder, förstärkt verklighet (Augmented Reality, AR), närfältskommunikation (Near Field Communication, NFC) eller digitala avtryck kan läsare få omedelbar tillgång till den mest passande sidan online. Dessa tekniker bildar en brygga mellan tryckta medier och ett varumärkes närvaro på nätet och möjliggör konsumentreaktioner, återkoppling och köp, allt via en smart telefon, en surfplatta eller en dator. Teknikerna ökar effekten av tryckmediet och stärker konsumentens upplevelse.

    

Vänd dig till en eller många

Print finns i många former: från massmedier (hundratals till miljontals exemplar) till en-till-en (den personliga versionen). Däremellan finns format som till exempel den skräddarsydda tidningen eller tidskriften – titlar som har innehåll som är anpassat mot en nischad målgrupp.
Moderna digitala tryckpressar erbjuder marknadsförare och yrkesverksamma medie- och reklammänniskor möjligheten att skriva ut kompletta publikationer helt utifrån sina konsumenters profiler och behov. Eller till och med att integrera digitalt innehåll i en massproducerad tidskrift eller tidning. Denna personalisering ökar effekten i print eftersom konsumenter föredrar en skräddarsydd lösning framför den generiska. Flexibilitet och anpassningsförmåga gör det möjligt för marknadsförare och varumärkesägare att välja exakt rätt printtyp för deras varumärke.

   

Lägg till print och öka avkastningen

En effektiv marknadsföringskampanj fungerar bäst när print används med andra medier som en del av en integrerad lösning. Forskning har visat att genom att addera print till urvalet av reklammedier, så ökar avkastningen för hela kampanjen. Print kommer inte bara att bidra till ROI, det kommer dessutom att öka avkastningen på teve eller online. Brand Sciences analys av mer än 500 europeiska fall visar att i fallet med snabbrörliga konsumtionsvaror (FMCG) ökade teves ROI med 61 procent när det användes i kombination med tryckt reklam och kampanjens ROI ökade med 57 procent vid en kombination av teve och tryckta medier.

 

  Upptäck Kraften I Print. Klicka för att ladda ner 7 skäl att välja print