Print mest trovärdigt online

2017/01/03

Printannonser anses som den mest trovärdiga källan – när vi ska handla online. Det skriver det amerikanska undersökningsföretaget E Marketer.

Men annonsernas löften går inte hem hos alla, oavsett medium. 

 

 

E Marketer hänvisar till Marketingsherpas undersökning som visar att 82 procent helst använder annonser från dagspress och magasin som beslutsunderlag när de handlar online. Anledningen är att de är de medier konsumenterna litar på mest. Även tevereklam och DR anses trovärdiga och hjälper 80 respektive 76 procent att välja vad de ska handla på nätet. 

Tilliten ser dock annorlunda ut över generationerna, skriver E Marketer. En rapport från Salesforce visar att i åldersgruppen 18–35  väger konsumenters online-recensioner dubbelt så mycket som varumärkenas egna ord.