Friskis & Svettis värvar medlemmar med ballonger i brevlådan

2017/03/21

Ett tävlingsinriktat ADR gav Friskis & Svettis snudd på hundraprocentigt observationsvärde.

När Friskis & Svettis i Skövde ville värva nya medlemmar skickade de ett ADR med en ballong i till sina befintliga medlemmar. Copyn uppmanade medlemmarna att utmana sina icke-tränande vänner i lungkapacitet. Resultaten kunde sedan läggas upp och jämföras i Friskis & Svettis sociala medier.   

– Det var ett roligt sätt att illustrera effekten av att träna hos Friskis & Svettis och att spela på tävlingsmomentet är såklart alltid tacksamt, säger Jan Brissman, vd och copywriter på byrån Lazzo som står bakom kampanjen. 

OBS på 95 procent

Utskicket gick till alla befintliga medlemmar i Skövde och mätte ett observationsvärde på 95 procent. Förutom att gymmet fick omkring 200 nya fysiska besökare varav en fjärdedel tecknade medlemskap, stärktes även engagemanget hos de befintliga medlemmarna och varumärket fick sig en skjuts genom aktiviteterna på sociala medier.

– Sett till storleken på kampanjen var det ett mycket bra resultat. Den var ett väldigt gott exempel på hur print och digitalt kan integreras och stärka varandra.