Ifrågasättande för The Atlantic - WK NY

Submitted by: Per Torberger 2017/08/22

I en denna reklamfilm för tidskriften The Atlantic visar skådespelaren Michael K. Williams hur vass han är när han spelar mot sig själv, samtidigt som han pekar på vikten av att ifrågasätta.