Dagstidningar är fortfarande det ledande mediet när det kommer till att forma den allmänna opinionen. Tidningar, med sin trovärdighet, kunskap, sina värderingar och sin förmåga att samla information, är fortfarande en kraft att räkna med. Och nu när alltfler tidningar har uppdelade sektioner och mer livsstilsinnehåll, har deras potential hos varumärken vuxit ytterligare - både online och offline. Det finns helt klart en kraft i print.
Men dagstidningarnas framgång handlar till stor del om en enda sanning: att de är så effektiva på att skapa opinion. Tidningar har stor makt när det gäller allmänhetens uppfattning. Om den används rätt kan denna kraft helt förändra ditt varumärke. Varför? Här har du sju mycket goda skäl.

 

 

Trogen läsekrets

Lokalpressen har en stark lokal förankring och läses ofta av ”alla” på orten. Den är prenumererad vilket betyder att man har trogna läsare och en lojal kundkrets. 

Läses varje dag och länge

61 procent av svenskarna säger att de läser en morgontidning varje dag. I genomsnitt läses morgontidningen i 31 minuter. 

Stark annonsbärare

Dagstidningen är en stark annonsbärare eftersom den ofta läses länge och noggrant. Läsaren tar del av budskapet i en invand miljö. 

Många läser annonserna i dagspress 

30 procent av svenskarna säger att de läser annonserna i dagspress. Det är fler än dem som läser annonser i till exempel tidskrifter. 

Annonser i dagspress uppskattas

42 procent av svenskarna är positivt inställda till annonser i morgontidningen. 

Når ut snabbt

Tidningen sprids snabbt bland många läsare. Din annons når snabbt ut till kunden, ledtiden från bokning till dess din annons når kunden är kort.  

Träffar målgruppen

Annonser i dagspressen är ett effektivt sätt att nå en geografiskt avgränsad målgrupp. De flesta tidningar har ett begränsat utgivningsområde med stark penetration. .

 

  Upptäck Kraften I Print. Klicka för att ladda ner 7 skäl att välja dagstidningar.