Våra partner

Print Powers organisation är grundad av Euro-Graph (som företräder Europas papperstillverkare), Eugropa (som företräder pappersgrossister), Intergraf (som representerar tryckare), EMMA (tidskriftsförlagens representanter) och PostEurop (postföretagens företrädare).

En av anledningarna till att Print Power når framgångar är övriga partners engagemang: dessa är internationella föreningar eller företag som representerar de fem olika områdena i värdekedjan (produktion, distribution, tryckning, innehåll och leverans).
 
Organisationerna består av:
•  Massa- och pappersproducenter
•  Pappersdistributörer
•  Tillverkare av tryck, kuvert, bläck, pre-press, press och digital press
•  Leverantörer av innehåll samt tidnings- och tidskriftsförlag
•  Producenter av direktreklam
•  Postföretag
•  Tidskrifts- och tidningsdistributörer

Att bli  partner

Eftersom Print Powers framgång beror på antalet supporter så är alla företag och organisationer välkomna att bli partner. Genom att bidra med pengar eller pro-bono-tjänster till Print Power, kan aktiviteter genomföras på varje marknad för att lyfta fram och främja print.

För att undvika överlappande insatser strävar organisationen också efter att arbeta med befintliga initiativ för att främja print. Det här minskar en dubblering av kostnader och stärker tryckta mediers position hos marknadsförare, medier och reklambranschen.

Våra partners bidrag

Partner kan bidra på två sätt: genom finansiella investeringar eller pro-bono-tjänster. Exempel på pro-bono-tjänster:

•  Tryckpapper
•  Kuvert
•  Porto
•  Adresser
•  Tryckning

Vissa organisationer väljer att ge stöd centralt, medan andra föredrar att hjälpa enskilda länders verksamheter.

Partnerfördelar 

Partner kan dra nytta av de nationella och internationella möjligheter som Print Power erbjuder och får omedelbar exponering och affärsmässiga fördelar som är förknippade med att främja tryckta medier. Andra fördelar är:
•  Att lyftas fram som en organisation som stödjer framgången och hållbarheten i branschen.
•  Tillgång till exklusivt material, fakta, forskning och information.
•  Möjligheten att träffa potentiella kunder på evenemang och aktiviteter.

•  Möjligheter till nätverkande med kollegor från hela prints värdekedja.
•  Möjligheten att inkludera Print Powers  på kommunikationsmaterial, vilket tydligt visar ett engagemang för initiativet.

Bli partner

För att bli partner till Print Powers organisation, vänligen kontakta Print Powers huvudkontor eller din landschef. De kommer att kunna ge dig mer information om initiativet och om vilka fördelar du och ditt företag får.