Årsbästa för kvällspressen

2016/12/06

Kvällspressen visar upp sina bästa annonssiffror hittills i år i sensate mediebyråbarometern.

 

Trots att medieinvesteringarna minskade med totalt 11,1 procent jämfört med fjolårets november, ökade kvällspressen med 3,4 procent. Tilläggas bör att november 2015 dessutom hade en faktureringsdag mer än i år. 

- November var en stark månad för i princip samtliga mediekategorier. Annonsmarknaden går på högvarv och ackumulerat 2016 uppvisar medieinvesteringarna tillväxt om 4,4 procent. Printkategorierna gjorde en bra månad och både dagspress kväll och fackpress ökade. Siffran för kvällspress är dessutom den högst noterade för kategorin under året, konstaterar Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.