Undersökning: Print driver digitala användare till fysisk butik

2017/03/01

Print är det effektivaste mediet när det kommer till att konvertera internetanvänare till fysiska kunder, enligt en undersökning från franska mediaföretaget 366 och marknadsundersökningsföretaget Kantar TNS. 

Undersökningen lanserades i januari 2017 och bygger på 4 000 intervjuer och en enkät skickad till 50 000 internetanvändare. Där har de tillfrågats vilka media som får dem att handla på webben respektive i fysisk butik. Resultatet visar att det är främst print som får respondenterna att ta sig till en butik. 31 procent av mottagarna av printannonser går till en fysisk butik, ytterligare 20 procent till en e-handelsbutik. Digitala kanaler är naturligt nog starkast i att driva kunder till e-handelsbutikerna (30 procent), medan de är mindre effektiva på att konvertera mottagarna till fysiska kunder (15 procent).

Anmärkningsvärt är att print driver den knappa majoriteten (51 procent) av internetanvändarna till någon slags butik. Något som kan förklaras av att print tidigare har visat sig vara mer trovärdigt i sammanhanget. En amerikansk undersökning från amerikanska Marketingsherpa, en avknoppning från erkända MECLABS Institute, visar nämligen att 82 procent av e-handlarna i undersökningen litar mer på annonser de har sett i dagspress eller magasin än på dem de har uppmärksammat i digitala kanaler. 

Läs hela undersökningen här.


Franska 366 och Kantar TNS står bakom undersökningen som visar att print är ett effektivt konverteringsmedium.