Traditionell media konsumeras mest

2017/06/26

Två tredjedelar av all mediakonsumtion år 2019 kommer att ske via traditionella medier. Det spår kommunikationsbyrån Zenith i sin senaste rapport, Media Consumption Forecast.

Rapporten framhåller att 26 procent av alla mediakonsumenter år 2019 är mobila internetanvändare som varje dag kommer att spendera strax över två timmar per dag online. Det är att jämföra med de tio minuter per dag som tillägnades onlinemedier under 2010. 

Trots den snabba ökningen av onlinekonsumtionen kommer traditionell media att vara förstavalet hos 69 procent av världens alla mediakonsumenter vid slutet av 2017. Det ska understrykas att traditionella medier här är dagspress, magasin, tv, radio, bio och utomhus. 

Anmärkningsvärt är ändå hur rapporten spår att mediekonsumtionens migration till online nu har mattats av. Under 2017 kommer antalet mobila konsumenter att vara statiskt, och öka med mindre än 1 procent om året fram till 2019, skriver Zenith på sin webbplats.