Sociala medier tappar bland äldre millennials

2017/08/22

En ny undersökning från australienska Deloitte visar att sociala medier tappar användare i en kanske oväntad målgrupp: äldre millennals. Samtidigt blir annonserna på plattformarna allt bättre på att påverka användarnas köpbeslut. Bäst effekt fås dock i teve följt av dagspress.
Det skriver australienska Adnews.

Det är revisionskoncernen Deloittes årliga konsumentundersökning som står bakom resultatet.

Stänger av kontot

Undersökningen har frågat 2 000 australienare i olika ålder och från olika platser i landet om deras mediavanor och visar alltså att det dagliga användandet av sociala medier har sjunkit dramatiskt hos äldre millennials (28–33 år). Från 84 procent 2016 till 73 procent i årets undersökning. I siffrorna gömmer sig även en minskning bland ”tunga användare”, från 29 till 13 procent.

Många går så långt att de, temporärt eller permanent, avaktiverar sina konton. Det gäller 31 procent av respondenterna. Bland äldre millennials är siffran 46 procent.

Påverkar köp i allt högre grad

Samtidigt är sociala medier den snabbast växande köppåverkaren, enligt rapporten. 36 procent av respondenterna menar att kanalen påverkar köpbeslut på en ”mellan till hög nivå”. Det är en ökning med 14 procent sedan 2013.

Trots det är effektiviteten fortfarande större i print och dagspress där 38 procent hämtar inspiration till vilka köp de ska göra. Teve ligger högst med 56 procent.

Rörlig reklam stör

Rapporten lyfter också den disruptiva rörliga reklamens impopularitet. 77 procent av de svarande väljer att hoppa över pre roll-reklam om de ges den valmöjligheten. Hälften av respondenterna väljer bort att överhuvudtaget titta när filmen de valt att se är kort och de inte kan hoppa över reklamen. Intressant är att 48 procent av mobilanvändarna faktiskt uppmärksammar en reklam de kan hoppa över mer än en som inte tillåter det.

Läs fler resultat från rapporten på Adnews.com.au

Deloitte undersökning sociala medier tappar bland äldre millennials