Sara Öhrvall: Att leda digital transformation

2017/05/11

Sara Öhrvall, digital affärsutvecklare hos Bonnier, var först ut bland talarna. Under Grafiska dagen berättade hon hur man tolkar turbulenta marknader och gav hoppet för tryckta medier en skjuts framåt.

– Disruptiva företag utmanar de etablerade företagen på nya sätt. De har många gånger väldigt liten personal, de äger inte sina tillgångar själva och de ersätter höga marginaler med stor volym, berättade Sara Öhrvall, och tog bland annat Airbnb och Google som exempel. 

Detta är några av de egenskaper som skiljer uppstickande företag från de mer traditionella, etablerade aktörerna i en bransch. Och det är dessa egenskaper som gör att de på bara några år kan kullkasta de etablerade aktörerna och bli en dominant i branschen. 

Tekniken driver

En viktig drivkraft bakom utvecklingen är – föga förvånande – den tekniska utvecklingen. Sara Öhrvall berättade bland annat om all data som samlas in och analyseras idag. 

– När jag pratar med min kollega i Helsingfors så gör jag det med programmet Crystal Knows. Det berättar för mig om min kollega Marjaas personlighet, som att hon gärna övertalar folk, genom att analysera mejlen i min mejlkorg, Maraas Twitterflöde och annat. Resultatet visas i gränssnittet när jag pratar med henne, sa Öhrvall och visade hur det ser ut. 

– Vad händer när säljare börjar använda den här typen av programvara innan de går in i ett säljsamtal eller kundmöte?

Andra program och tjänster samlar in data för andra typer av situationer i vardagen, från vad din teve-tjänst rekommenderar för filmer till vad du får se på en viss webbsida. 

Visualisering med augmented reality och automatiserade kunddialoger var ytterligare andra exempel Sara Öhrvall nämnde. 

– Idag sköts 85 procent av alla kunddialoger på Swedbank av robotar. Och kundnöjdheten har gått upp, sa hon. 

Reflektion på papper

Men de digitala framstegen och möjligheterna innebär inte att framtiden är helt digital. Sara Öhrvall ansåg istället att bland annat tidskrifter får en allt viktigare roll i människors liv.

– Reflektion blir allt viktigare i en digital värld. Och både på den skalan, på skalan för ”tid för mig själv” och flera andra, slår magasin både teve och online med råge, sa Sara Öhrvall. 

– Och det viktigaste skälet till att människor fortsätter att prenumerera på en dagstidning? Känslan när du vänder sista bladet. Vi älskar när saker kan ta slut – webben tar aldrig slut. 

Förstärk känslan av avslut

Men tidningar och tidskrifter måste börja tänka nytt. Boken och tidskriften ser likadan ut idag som den gjorde före digitaliseringen, trots att just denna gett oss nya beteenden och vanor. 

– Hur kan man tycka att det är rimligt?, frågade Öhrvall retoriskt. 

Ett sätt att utveckla kan kanske vara att försöka förstärka den där känslan av att vända sista bladet? Och även om datapunkter finns i överflöd på nätet, är det trots allt något annat att läsa grafik och bilder på en stor tidningssida. Och vilka tryckerier tar till vara den stora kraft amatörerna står för?

– Det finns en enorm skaparkraft och skaparglädje som folk äntligen kan få utlopp för. Varför finns inga svenska företag som erbjuder dem möjligheten att få det?, avslutade Öhrvall.