Positivare tongångar bland Europas konsumenter

Submitted by: Peter Johansson 2017/08/23

Sedan årsskiftet 2016/2017 har förtroendet till de globala kommersiella marknaderna ökat med tre indexpunkter, visar senaste Nielsen Consumer Confidence Index. Stadigast ökar Europa.

Analys- och undersökningsföretaget Nielsen bygger sitt förtroendeindex på tre faktorer: arbetsmöjligheter, privatekonomi och köpvilja. Bland de 63 marknader som ingår i undersökningen har förtroendet ökat för 41 av dem. Ökningen har skett i Europa, Asien, Sydamerika och Nordamerika.

Det största förtroendet hittar undersökningen i Nordamerika som ligger 13 punkter över det globala genomsnittet. Stadigast går dock Europa där förtroendet för marknaderna har ökat i någorlunda jämn takt över de senaste två åren. Sedan årskiftet har konsumenternas inställning blivit mer positiv i 22 av 33 europeiska länder. Det är en välkommen utveckling med tanke på att europeiska konsumenter är världens mest skeptiska, enligt undersökningen. Trots ökningen placerar Europa sig fortfarande längst ned bland de globala marknaderna med 19 punkter under det globala genomsnittet.

Europeiska flaggor

Europeiska marknader har idag det lägsta konsumentförtroendet globalt sett. Men trenden visar en stadig förbättring.