Papyrus ny sponsor på Print Power-seminarium

2017/04/26

Papyrus är en av sponsorerna på Print Powers seminarium Mixa print – maxa effekten som arrangeras i Stockholm 2 juni. 

– Vi ser oss gärna lite som ambassadörer för det tryckta mediet, och pratar gärna det mervärde trycksaksköpare får genom att göra rätt pappersval, säger Brjön Blanck på Papyrus angående sponsorskapet. 

Med över 65 000 företagskunder i 19 länder är Papyrus en av Europas ledande leverantörer av produkter, lösningar och tjänster till tryckerier. Dit har de nått mycket tack vare deras känsla för val av rätt papper till rätt printprodukt – och insikten av hur viktigt detta val är för trycksakens slutresultat. Något de gärna diskuterar med deltagarna under Mixa print – maxa effekten. 

– Det finns en stor utmaning med att nå ut till beslutsfattarna med information och inspiration, så att de kan göra ett bredare och mer kreativt pappersval, säger Björn Blanck, affärsutvecklare och utbildare på Papyrus. 

Papyrus har idag 77 anställda och försäljningskontor i Stockholm, Malmö och Mölndal.

Vilken är den viktigaste och mest spännande utvecklingen inom ert verksamhetsområde just nu?

– I dessa föränderliga tider så handlar utmaningen om att ständigt utveckla Papyrus erbjudande. Till exempel att se alla möjligheter som utvecklingen av digitaltryck ger och utvecklingen av förpackningar med nya spännande designlösningar. Men även att kommunicera ideér och materiallösningar och att få kunder att höra av sig till oss när man har behov av specialmaterial som syntet, effektfulla material och när riktigt taktila ytor efterfrågas.

Vad anser du att print kan tillföra i marknadsföringsmixen?

– Print ger en bra balans i mediemixen och tillför något fysiskt, taktilt, inspirerande och med rätt känsla. 

Varför är ni med och sponsrar Maxa print?

– På Papyrus ser vi oss lite som ambassadörer för det tryckta mediet och vår ambition är att vara bollplank och stöttande vid trycksaksproduktioner. Vi förmedlar kunskapen och pratar gärna Value in paper, det vill säga det mervärde som en trycksaksköpare får genom att göra rätt pappersval – oavsett vilka andra faktorer som ingår i trycksaken. Att vara med här ger oss möjligheten att visa inspirerande trycksaker och just prata Value in paper.

Björn Blanck är affärsutvecklare och utbildare på Papyrus, sponsor av Print Powers seminarium Mixa print - maxa effekten den 2 juni 2017.