Annica Axelsson: Ledarskap när två blir en

2017/05/11

Annica Axelsson är vd för tryckeriet Ineko Brand Factory, ett företag som bildades när två företag gick ihop. Under Grafiska dagen delade hon med sig av hur hon hanterar sammanslagningen – och av några av sina egna misstag. 

 

Många gånger är det lätt att se fördelarna av en sammanslagning av två företag. Mindre vanligt är insikten om de utmaningar de innebär. Men just att få ihop kulturer, arbetssätt och mål är väldigt svårt, men helt nödvändigt för att förverkliga de fördelar som identifierats. 

Fyra fokuspunkter

Annica Axelsson lyfte fram fyra områden som kräver fokus vid en sammanslagning. 

  • Människor
  • Teknik
  • Operativ excellens 
  • Försäljning

– På alla dessa punkter finns utmaningar, och de måste övervinnas utan att man tappar fokus på kunderna och fortsätter göra affärer, sa Annica Axelsson.

Bjöd på egna misstag

Hon bjöd också på något så ovanligt som sina egna misstag – erfarenheter hon gjort som andra kan lära av. Några av dessa var:

  • att tro att alla kommer att förstå företagets strategier om de bara är tillräckligt tydliga
  • att strategier måste omges av allvar. ”Visst, det är allvarliga saker, men de måste ändå åtföljas av positivitet och engagemang,” sa Axelsson.
  • missuppfattningen att ”det är bäst att skona folk från vissa frågor” – nej,  transparens mycket bättre!
  • att det är viktigare att komma framåt än att tjata om hur det blev: ”Nej, man måste prata om samma saker gång efter gång – olika personer tar till sig budskap på olika sätt.”
  • att kultur och HR är fluff som man har råd med är det är goda tider – annars jobbar vi på. ”Det där är vi i ledningen som måste göra. Vi måste stå för det, vi måste kunna prata om det enkelt, ovh vi måste göra det tillsammans.”