Anders Lidvall: Print och online ger bäst effekt tillsammans

Submitted by: Peter Johansson 2017/06/13

När print och online kombineras blir effekten starkare än vad de två medierna mäktar med sammanlagt var för sig. Anders Lidvall, Postnord, lade fram bevisen under eventet Mixa print – maxa effekten. 

Anders Lidvall från Postnord inledde sitt föredrag under Print Powers event som hölls i början av juni, med att konstatera att utvecklingen av DR egentligen är ganska ospännande.

Medan reklaminvesteringarna på internet har ökat från 5 miljarder kronor år 2009 till estimerade 18 miljarder kronor under 2017 (IRM), så är investeringskurvan för DR mer eller mindre statisk.

– De kanske låter tråkigt, men det är i ett helhetsperspektiv en positiv utveckling, konstaterade Anders Lidvall

Samma utveckling gäller för mottagarnas inställning till fysisk DR. Enligt Postnords DR-monitorn har statistiken sett ungefär likadan ut sedan början av 2010-talet. 

Det vill säga väldigt positiv: 93 procent tömmer brevlådan dagligen och 70 procent tar del av reklamen samma dag.

Neurologiskt bevisad effekt

Fysisk reklam har även en för annonsörer intressant effekt på hur vi reagerar på digital kommunikation, berättar Ander Lidvall vidare.

I PostNords neuromarketingundersökning från 2016 mättes korrelationen mellan fysisk och digital reklam. Undersökningen baserades på riktiga kampanjer, bland annat DR och folders i kombination med e-post från varumärken som Lindex och Ikea. 

– Vi tittade på det som verkligen händer inom oss när vi exponeras för reklam i olika medier. Det gick tydligt att se hur den totala effekten av ett budskap stärks när print och online kombineras. Undersökningen bevisade att ett plus ett verkligen är lika med tre. 

Stärkt effekt med print först

Effekten blev extra tydlig när respondenterna exponerades för print först. 

– Om vi exponeras för ett budskap i ett fysiskt media först ser vi en effektförstärkning när vi sedan exponeras för samma budskap online. Detta händer inte när digitalt kommer först, berättade Anders Lidvall. 

– Det har länge varit en diskussion kring vilket media som ska användas och argumenten som har först har varit för eller emot online eller fysiskt. Men så är det inte riktigt längre. Nu handlar det snarare hur man ska kombinera de olika kanalerna och i vilken ordning. Och det kan vi ju konstatera att det är en mycket mer relevant diskussion.

Anders Lidvall, Postnord

Anders Lidvall, Postnord