En organisation, två varumärken

 

 

Print Power består av två varumärken: Print Power och Two Sides. Varje varumärke har ett distinkt syfte och budskap.
Print Powers budskap är att informera om hur print kan användas som ett effektivt verktyg för marknadsföring och reklam, medan Two Sides informerar konsumenter och den internationella medievärlden om print och pappers positiva miljöaspekter. Genom att använda trovärdig och auktoritativ forskning och information, säkerställer initiativet att papper och tryck ses som hållbara medier.
I Sverige drivs inte kampanjen Two Sides.