Print Power

Print Power är en europeisk organisation som informerar om print och dess roll i moderna integrerade marknadsföringskampanjer. Organisationen består av ett stort antal företag som representerar hela prints värdekedja: produktion, distribution, tryckning, innehåll och leverans. Detta ger Print Power en unik kompetens och erfarenhet inom prints alla områden.

Prints unika egenskaper

I en allt mer digitaliserad värld lyfts prints unika egenskaper fram. Prints egenskaper ger läsaren en engagerande upplevelse och effekter som andra medier inte kan matcha.
En av prints främsta egenskaper är dess förmåga att få läsarens fulla uppmärksamhet. Med färre distraktioner blir läsaren fångad och publikationen eller broschyren blir läst med större fokus än om den varit digital. En process som leder till ett  "djupare tänkande" och ökar läsningens effekter.

Effekten och läsupplevelsen av print uppstår genom det fysiska och taktila. En tidnings fysiska känsla, en tidskrifts vikt eller innehållet i ett stycke direktreklam gör att konsumenten känner tillförlit och förtroende. Genom att använda sig av olika papperstyper och vikter, kan marknadsförare framkalla olika känslor hos konsumenten, från den tunga vikten hos en iögonfallande oadresserad direktreklam till det lyxiga högblanka hos en antikvitetsbroschyr.

Prints förmåga att väcka kundernas uppmärksamhet och få dem att agera har för marknadsförare alltid varit en del av dess lockelse. Adresserad direktreklam och oadresserad direktreklam har alltid drivit konsumenten mot ett köp i en butik, via ett telefonsamtal eller, som på senare tid, genom en webbplats. Tidnings- och tidskriftsreklam erbjuder nu också en annan typ av interaktivitet med hjälp av QR-koder, Augmented Reality och närfältskommunikation.

Integrationen mellan print och det digitala fortgår, något som är centralt för prints framgång. Utvecklingen erbjuder marknadsförare en mängd möjligheter att samarbeta med sina kunder på ett antal nya och spännande sätt.