Även om den är relativt ung, har marknaden för kundtidningar utvecklats till en global industri. Nyckeln till framgång är kundengagemang. Kundtidningar ses som en hörnsten i den växande industrin innehållsmarknadsföring. Kundtidningar levererar hög kvalitet såväl som relevant och värdefull information. Den här typen av egna medier har på vissa marknader faktiskt en högre omsättning än konsumenttidningar.

Vissa kundtidningar levereras till samtliga hushåll medan andra skickas till utvalda kunder. I Tyskland har andelen kundtidningar som distribueras till folks brevlådor ökat under de senaste åren. Enligt en undersökning som genomfördes av WVO 2013, var närmare 19 procent av all direktreklam i Tyskland kundtidningar. Europeiska varumärken börjar förstå att print är en kraft att räkna med eftersom de lockas av den kreativitet och nytänkande som kundtidningar för med sig. Kundtidningars förmåga att skapa relationer med sina läsare är ett viktigt verktyg för att bygga varumärken och skapa lojalitet.


Så här är de sju viktigaste orsakerna till att använda kundtidningar.

 

 

 

Skapar lojalitet

En av de vanligaste anledningarna till att man satsar på en kundtidning är att en tidning stärker varumärkeslojaliteten hos kunden. Dessutom är kundtidningen det bästa sättet
att locka till återköp av produkten. 

Varumärkesbyggande

Print bygger varumärke och ingen kanal gör det så bra som ett magasin eller en kundtidning. Företagets kunder upplever att de är viktiga när företag kostar på dem ett välproducerat och innehållsrikt magasin. 

Underhållande

Ett magasin ökar kundernas tilltro till ditt varumärke, särskilt om du underhåller dem och ger det där lilla extra. Skriv matnyttigt och underhållande och du får kunden för dig själv en längre stund! 

Träffsäkert

Kundtidningens mångsidighet och djup gör den attraktiv för många typer av människor. Tidningen läses ofta av flera personer i hemmet eller på arbetsplatsen. 

Kostnadseffektivt

Kundtidningen har många fördelar när du ska mäta resultat. Varumärkeskännedom, försäljning och ROI brukar kunna mätas bara några dagar efter tidningens lansering. 

.

Vårdar befintliga relationer

Ingen kanal fungerar så bra som kundtidningen när det gäller eftermarknad och kundvård. Mottagaren känner sig utvald och får fördjupad information kring sitt intresseområde. 

Komplext innehåll

Print fungerar bra när det handlar om att kommunicera ett komplext innehåll och berätta en historia. Behöver du breda ut dig eller beskriva något i detalj är ett magasin den bästa kanalen.

 

   Upptäck Kraften I Print. Klicka för att ladda ner 7 skäl att välja kundtidningar